• Home
  • Dutch Pages
  • Dutch "Birdwatching"

Dutch "Birdwatching" Page


Vogels kijken

Eén van de zeldzame plekken in Groot-Brittannië waar de Rode wouw nog kan worden gezien, is de omgeving van Fforest Fields. In de omgeving van de camping is een grote diversiteit aan vogels, waar de doorgewinterde en de amateur-vogelliefhebber zijn hart kan ophalen.

Met zo'n gevarieerd landschap en de zorg voor het milieu kunt u veel hier levende vogelsoorten zien. Van de meer algemeen voorkomende tot de zo langzamerhand zeldzaam wordende soorten, die in andere delen van de Britse eilanden met uitsterven worden bedreigd.

Boven op de heuveltoppen huist de kievit, terwijl de leeuwerik hoog in de lucht het mooiste lied zingt. In het voorjaar kunt u worden gewekt door de prachtige roep van de wulp en in slaap worden gezongen door de grote lijster. Ontdek de biddende slechtvalk of de raaf die zijn jong roept. Op de boerderij nestelen verschillende buizerdpaartjes. Kleinere vogels profiteren van ons beleid om de heggen dusdanig te knippen dat er zoveel mogelijk leefgebied voor hen ontstaat. De afgelopen jaren hebben Goudhaantjes, Groenlingen, Fitissen, Kneuen en andere kleine inlandse vogels de beschutting van onze camping uitgezocht als broedplaatsen.

Het is ook niet ongebruikelijk dat u samen met een vinkje aan het ontbijt zit of dat een mus uw tent inspecteert op broodkruimels!

We zijn heel blij met de boerenzwaluwen, die elk jaar terugkeren om te nestelen onder de dakspanten van het toiletgebouw. We hebben zelfs een ‘vogelpoep-beschermplaat’ moeten aanbrengen bij de ingang van het damesgedeelte omdat de zwaluwen de laatste jaren pal boven de deur een nest bouwden. Kinderen vinden het prachtig om te zien hoe de jonge vogeltjes door hun ouders worden gevoed of hun eerste vlieglessen krijgen.

U zult verbaasd staan van de diversiteit van de vogelpopulatie in de omgeving met heide-, moerasachtig-, bos- en rivieroeverlandschap binnen korte afstand van elkaar.
Niet verstoord door vervuiling of rumoer kunt u genieten van het schitterende zonsopgangkoor van vogels. Velen vertellen ons dat zij zich dat nog kunnen herinneren uit hun kindertijd, maar het sinds lang niet meer hebben gehoord vanwege verkeersgeluiden in de buurt waar ze wonen.
Met zo'n concert verlang je naar vroeg wakker worden!

Hier volgt een lijst met 54 vogels die Mike Thomas uit Leicester bij ons heeft gezien in mei 2002
Merel, Zwartkop, Pimpelmees, Buizerd, Zwarte kraai, Vink, Tjiftjaf, Zwarte mees, Koekoek, Wulp, Heggenmus, Tuinfluiter, Goudhaantje, Goudvink, Grote bonte specht, Koolmees, Groenling, Groene specht, Blauwe reiger, Huiszwaluw, Huismus, Kauw, Vlaamse gaai, Kievit, Kleine mantelmeeuw, Kneu, Staartmees, Wilde eend, Graspieper, Grote lijster, Boomklever, Slechtvalk, Fazant, Bonte vliegenvanger, Witte kwikstaart, Raaf, Putter, Gekraagde roodstaart, Rietgors, Roodborstje, Sijs, Leeuwerik, Zanglijster, Sperwer, Holeduif, Gierzwaluw, Bosuil, Tajgaboomkruiper, Fitis, Houtduif, Fluiter, Winterkoning.

We dagen u uit dit record te verbeteren of de lijst aan te vullen!

 

Share this article: